Op zoek naar sporen van God in jouw leven: zo kun je mijn spirituele begeleiding omschrijven. Natuurlijk kun jij God op een andere manier verwoorden: het Hogere, de Ander, het Al… Wezenlijk is dat Hij (of Zij) te vinden is in het leven dat je leidt, in de ervaringen die je opdoet. Samen zoeken naar die sporen in jouw leven: dat is wat ik spirituele begeleiding noem. Ik ben niet opgeleid als geestelijk begeleider en daarom gebruik is die term ook niet. Maar mijn intentie is dezelfde: liefdevol aanwezig zijn bij jouw zoektocht als een zorgvuldig luisterende en betrouwbare metgezel. Deze website getuigt van mijn eigen zoektocht en inspiratie. Dit alles zet ik in samen met mijn opleiding en ervaring als coach wanneer ik jou mag begeleiden. 

Mijn begeleidingswerk heb ik ondergebracht in Torc – bureau voor zelfonderzoek. Hieronder stel ik de mogelijkheden kort aan je voor. Op de subpagina’s vind je meer informatie over de praktische uitvoering en over de kosten. Voordat wij samen op pad gaan, hebben we eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of we een klik hebben met elkaar. Dit gesprek is gratis.

zkm zelfonderzoek

In mijn begeleiding maak ik graag gebruik van ZKM zelfonderzoek. ZKM staat voor zelfkennismethode of zelfkonfrontatiemethode. De eeuwenlange ervaring van de jezuïeten met de Geestelijke Oefeningen maken duidelijk, dat gevoelens een betrouwbaar kompas zijn om dichter bij God te komen. Het mooie van de ZKM is dat je jouw gevoelens bij het verhaal van je leven (verleden, heden en toekomst) systematisch en genuanceerd onderzoekt. Je leert zien welke ervaringen gevoelens van troost bieden (je dichter bij God brengen), maar ook welke ervaringen leiden tot troosteloosheid. De ZKM geeft bovendien zicht op de twee menselijke basale drijfveren: het verlangen naar eigenheid en de behoefte aan verbinding. ZKM is een prachtige start voor een bewustere zoektocht naar Gods aanwezigheid in je leven.

samen op weg

Een ZKM zelfonderzoek duurt ongeveer een maand. Zoek je meer diepgang en wil je langer begeleiding, kies dan voor een traject van een half jaar, dat ik Samen op weg heb gedoopt. Deze bijzondere reis samen begint met een ZKM zelfonderzoek. Vervolgens gaan we in twee extra ontmoetingen op zoek naar de hoofdthema’s die de ervaringen in het zelfonderzoek met elkaar verbinden. Zij vormen een rode draad in de rest van het traject. Met wekelijks e-mailcontact en maandelijkse ontmoetingen sta ik naast je op zoek naar de sporen van God in jouw dagelijkse leven.

wees welkom!