Zelfonderzoek met de zelfkennismethode is een korte, intensieve vorm van zelfonderzoek. In een maand tijd krijg je veel inzicht in jezelf en breng je ordening aan in je gevoelens. ZKM zelfonderzoek gaat over de dynamiek tussen eigenheid en verbondenheid in jouw leven. De website van mijn beroepsvereniging↪ geeft veel informatie over de achtergronden van de methode en citeert enkele ervaringen van cliënten. Die ervaringen komen vaak voor uit loopbaanvragen, maar ZKM zelfonderzoek is ook erg geschikt voor persoonlijke groei.

hoe werkt het?

Bij een ZKM zelfonderzoek maak je op een gestructureerde manier contact met je binnenwereld. Dat begint ermee dat je met behulp van speciale vragen, de zgn. “ontlokkers”, de belangrijkste ervaringen in je persoonlijke leven en met geloof, religie of spiritualiteit in kaart brengt. Ook letterlijk, want de kern van die ervaringen schrijf je in eigen woorden op kaartjes. We maken twee afspraken van 2 ½ uur voor dit eerste deel van je zelfonderzoek. Als je ver weg woont, kunnen we de gesprekken ook verdelen over een hele dag.

Het tweede deel van een ZKM zelfonderzoek voer je thuis uit. Bij alle kernzinnen uit het eerste deel ga je met behulp van een vaste gevoelslijst na, of deze gevoelens bij de kernzin passen en hoe sterk ze zijn. De uitkomsten voer je in een online computerprogramma in. Hiermee ben je zo’n 2 à 3 uur bezig. Het programma zoekt vervolgens naar de verbanden tussen het verhaal van je hoofd en het verhaal van je hart en geeft ze weer in een rapport.

Dan maken we een afspraak van 2 uur waarin we in gesprek gaan over de uitkomsten. Je ontdekt verbanden tussen verstand en gevoel en krijgt inzicht in je behoefte aan eigenheid en het verlangen naar verbondenheid. Je ziet welke gevoelens een sterke of zwakke rol spelen in je leven en hoe zij ordening aanbrengen in je ervaringen. Het rapport krijg je mee naar huis evenals een leeswijzer, waarmee je thuis de dialoog met je binnenwereld voort kunt zetten.

wat kost het?

Een ZKM zelfonderzoek bestaat uit twee gesprekken van 2 ½ uur, 2 à 3 uur zelfonderzoek thuis (gevoelens) en een nagesprek van 2 uur. Met voorbereiding en analyse van het rapport ben ik ongeveer 3 uur bezig. Beiden zijn we dus totaal ca. 10 uur bezig. Je krijgt het rapport mee naar huis evenals een leeswijzer. Een ZKM zelfonderzoek heeft een vaste prijs van € 400 incl. BTW. Het rapport kost € 29,50 om de licentiekosten te dekken.

Met het rapport als basis kun je nog een stap verder gaan dan in ons nagesprek mogelijk is. Je kunt onderliggende thema’s en de rode draad door je ervaringen op het spoor komen doordat je je gevoelens zo zorgvuldig thuis hebt onderzocht. Voor deze verdiepingsslag zijn extra gesprekken nodig van 1 ½ uur af (minimaal een). Het tarief hiervoor is € 65 incl. BTW per gesprek. In plaats daarvan kunnen we ook samen op weg gaan: een bijzonder traject van een half jaar. De kosten van het zelfonderzoek breng ik uiteraard in mindering op de prijs.

vragen?

Op de pagina met praktische informatie vind je een formulier dat je kunt gebruiken als je vragen hebt over ZKM zelfonderzoek. Ook vind je daar alle gegevens om je aan te melden.

KORTING

Ik start opnieuw met begeleidingswerk.

Daarom krijg je tijdelijk een korting.

ZKM Zelfonderzoek

€ 250 /1 mnd.

Geldig tot 31 oktober 2021.