In de Grote Van Dale of Van Dale online zul je thuismonnik niet tegenkomen. Het is een mooi woord dat mij inviel toen ik in 2012 begon met bloggen. “Op zoek naar de monnik in mijzelf” zoals de ondertitel toen luidde. Sindsdien loopt de vraag “wat is thuismonnik?” voortdurend met mij mee.

Mijn zelfportret beschrijft hoe ik als mens door mijn zoektocht gevormd ben, hoe mijn loopbaan verlopen is en hoe ik katholiek werd. Hier beschrijf ik de ups en downs van thuismonnik, de naam die ik aan mijn weg in het katholieke geloof heb gegeven. Chronologisch van het begin in januari 2012 t/m de huidige situatie in augustus 2021. Ik schrijf in de tegenwoordige tijd, alsof het nu aan het gebeuren is. Veel leesplezier met het verhaal van God met zomaar een Nederlander.

Naar de eerste jaren…