Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus oftewel jezuïeten, heeft zijn levenservaring en jarenlange zelfonderzoek op schrift gesteld. Dit boekje heet: Geestelijke Oefeningen↪. Zij vormen de ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Het langdurig, stil gebed met het evangelie is het hart van de Geestelijke Oefeningen. Om voortgang te maken in het geestelijke, moet je net als in het fysieke, oefenen. Als je de GO doet, krijg je een ervaren begeleider, met wie je regelmatig een gesprek hebt. Bij de stille retraites die Bezinningscentrum d’Oude Abdij↪ in Drongen (BE) ieder jaar in de zomer organiseert, zelfs elke dag.

bewegingen

Bij de GO beschouw je aandachtig heel het leven van Jezus. Biddend leef je je in en treed je met Hem in dialoog. Daarbij doen zich allerlei bewegingen en gevoelens voor in je hart. Net als bij de zelfkennismethode en focusing sta je bij de GO innerlijk stil bij die bewegingen in je hart. Bij de zelfkennismethode ga je bij belangrijke geloofs- en levenservaringen zorgvuldig na of ze geestelijke groei stimuleren of afremmen. Bij focusing kom je in contact met de op groei gerichte beweging naar God. Sommige versterken het innerlijke leven, zij stimuleren je geestelijke groei, andere ondergraven het. Sommige brengen je dichter bij God, andere juist niet. In de kerkelijke traditie noemt met dit onderscheiding van de geesten↪.

Er zijn verschillende vormen ontstaan om de Geestelijke Oefeningen te doen. De website van de  jezuïeten geeft hierover uitgebreid en duidelijk informatie. Ook de dynamiek die ten grondslag ligt aan de volledige dertigdaagse stille retraite, wordt beschreven. Zelf heb ik twee maal de achtdaagse stille retraite gedaan. Op mijn eerste retraite heb ik een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus mogen ervaren. Mijn sluimerende verlangen om mensen te begeleiden bij hun geestelijke groei werd hier echt wakker geroepen. Mijn tweede retraite stond meer in het teken van keuzes op werkgebied. De GO zijn een bijzondere manier om je geestelijke leven te verdiepen. Zij maken het mogelijk om van binnenuit fundamentele levenskeuzes te maken. De Geestelijke Oefeningen leiden je naar God.