getijden: tijd voor de ziel

Het bidden van het koorgebed of de ‘getijden’ is een traditie die teruggaat tot in de eeuwen voor Christus. De joodse gebedscultuur kende al sinds de Babylonische ballingschap het gebruik om ‘s morgens, ‘s avonds en ook vaak ‘s middags bijeen te komen om op het uur van de offers in de tempel van Jeruzalem te bidden. De eerste christenen stonden volop in deze traditie. Later werden er andere momenten aan toegevoegd, die herinneren aan de uren van het lijden van Petrus respectievelijk Christus. Kloosterlingen lieten zich daarin leiden door de Regel voor monniken van St. Benedictus van Nursia (6e eeuw na Chr.).

In hoofdstuk 16 van zijn Regel noemt Benedictus acht gebedsmomenten. “Zoals de profeet zegt: ‘Zevenmaal daags heb ik U lof gezongen’. Dat heilige getal zeven maken we vol als we bij lauden, priem, terts, sext, none, vespers en completen de taken van onze dienst volbrengen. (…) En over het nachtofficie zegt dezelfde profeet: ‘Middenin de nacht stond ik op om u te verheerlijken.’”.

De benedictijn David Steindl-Rast beschrijft zijn boek De muziek van de stilte – een dag uit het kloosterleven wat de innerlijke betekenis van de acht getijden is. Teksten uit zijn boek vormen een leidraad om thuis 24 uur in in stilte te leven en werken volgens dit kloosterritme. In een gratis e-boek werk ik uit hoe je zo’n kloosterdag kunt vormgeven. Blader door de acht getijden en hun betekenis voor de ziel onderaan deze pagina, te beginnen bij de vigilie of nachtwake.

In 1996 verscheen bij Servire het boek 'De muziek van de stilte - een dag uit het kloosterleven' van de benedictijn David Steindl-Rast en Sharon Lebell. Het boek is uitverkocht en ook tweedehands niet meer verkrijgbaar. Hij gaat kort in op de eeuwenoude liturgische muziek uit de rooms-katholieke traditie, het Gregoriaans.

Maar het grootste deel van de tekst is gewijd aan de innerlijke betekenis van de acht getijden of gebeds‘uren’. Daarbij is een uur geen tijdseenheid, maar een zielenmaat. Een getijde kleurt gedurende een deel van de dag de bewegingen in de ziel.