• geloof,  Jezus

  van God naar Jezus

  Het is december 2013. De kou heeft zich genesteld in de koorgang van Abdij Koningshoeven, waar ik deelneem aan een stille retraite. Drie maanden daarvoor heb ik aan Henk Jongerius gevraagd of hij mij wil dopen. Op vrijdag de 13e zijn we bijeen voor de laatste conferentie (voordracht) van Br. Korneel in een van de kamers van de abdij. Het thema van de dagelijkse conferenties is de Godsontmoeting. Ik schreef hier al eerder een weblog over. Br. Korneel vertelt dat hij in zijn leven twee soorten gelovigen tegengekomen is. Er zijn zij die via Jezus naar God komen, van de concrete Christus naar de mysterieuze God. En je hebt hen…

 • gebed,  geloof

  Inleven

  De ignatiaanse traditie in de kerk hecht er erg aan om tot levend gebed te komen. “Aan het slot neem ik de tijd om met God te praten. Of met Jezus, of met iemand anders.” Deze typisch ignatiaanse suggestie om je gebed te beëindigen, geeft aan hoe centraal levend gebed staat bij de jezuïeten. Een van de manieren om tot levend gebed te komen is om jezelf te plaatsen IN de tekst waarmee je bidt. Bijvoorbeeld de lezing van de dag volgens het leesrooster van de kerk of een andere bijbeltekst. Ook een andere spirituele tekst of bv. een beeld of schilderij leent zich hiervoor. Je gebruikt je menselijke beeldend…

 • gebed,  geloof

  Verdwaald schaap

  Soms kom je een psalmtekst tegen die helemaal past bij je eigen situatie van dat moment. Zoals mij vandaag overkwam tijdens mijn middaggebed. In de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde: Laat mijn aanroep, Heer, tot U naderen: geef mij, uw woord getrouw, inzicht. Mijn smeken bereike uw aanschijn: Maak mij vrij, uw belofte getrouw. Laat mijn stem een lofzang doen opgaan: Gij leert mij uw verbondseisen kennen. Laat mijn lied zingen van uw belofte: Elk gebod van U houdt het recht in. Zo zij dan uw hand mij tot hulp: voor uw opdrachten heb ik gekozen. Naar uw heil, o Heer, blijf ik verlangen; uw wet…

 • geloof,  God,  Jezus

  kruisweg

  Vandaag is het 15 april, Goede Vrijdag 2022. Ondanks mijn goede voornemen heb ik vanmiddag niet de gang naar de kerk gemaakt. Voor mij geen Kruisweg verzorgd door de “Leden van de werkgroep” van mijn parochie. Thuis, voor mijn huisaltaar met daarop een Christus-icoon en daarboven een crucifix, ben ik alleen de Kruisweg gegaan. In Willem Jan Ottens nieuwe boek, Zondagmorgen. Over het missen van de mis, vond ik veertien prachtige meditaties bij de Kruisweg. Met zijn meditaties als leidraad heb ik biddend stil gestaan bij elk van de staties, een tocht van ongeveer een uur. Het was een mooie ervaring en voor mij de eerste keer dat ik de…

 • geloof,  Jezus

  tesjoeva

  Ommekeer van het hart of, zoals de joden dat noemen: tesjoeva. Vandaag, zondag Palmpasen 2022, stuitte ik op dit begrip. Willem Jan Otten bezigde het woord in zijn essay Meneer Duif weigert dienst in zijn recent verschenen boek. Onder de mooie titel Zondagmorgen, over het missen van God verzamelde hij essays over iedere zondag van het kerkelijke jaar. Hij schreef zijn essays toen hij tijdens de lock-downs van 2020-2021 niet naar de wekelijkse mis in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam kon. In prachtige essays reflecteert hij op zijn persoonlijke ervaringen met het missen van de mis. Zijn gedegen inzicht in de theologische achtergronden van die missen maken er ook een…

 • klooster

  de wandelmaat

  In 2021 was het 25 jaar geleden dat eenmansbureau De Wandelmaat↪ het licht zag. De Wandelmaat is ontstaan naar aanleiding van een afgebroken pelgrimage naar Santiago de Compostela, de bekende pelgrimsstad in Noord-West Spanje. In augustus 1994 ging Henk Woelders, die zich later Pelgrim Henricus ging noemen, alleen op weg. Hij wilde op 1 februari 1995 aankomen in Compostela om er zijn vijftigste verjaardag te vieren. Maar halverwege november brak hij de wandeltocht af. Uit deze ogenschijnlijke mislukking werd de pelgrimswandeling in eigen omgeving geboren, het begin van De Wandelmaat↪. “Een pelgrim is iemand die leeft met het besef dat alles wat hij kent en bezit, hem gegeven is. Terwijl…

 • geloof,  God,  inspiratie,  Jezus

  waar is god?

  “Geloof jij in God?” Jazeker, ik geloof in God als bron van leven en liefde, die het bestaan zin geeft. En zo is er nog wel meer te vertellen over mijn godsbeeld. Maar toch wringt het ook regelmatig in mijn relatie tot God. Bijvoorbeeld op die momenten dat ik helemaal niet met Hem bezig ben, omdat ik de krant lees, aan het werk ben of iets anders doe. En wanneer de zoveelste daad van geweld of agressie of de tigste daad van onrecht bekend wordt die Groningers of toeslagenouders treft: waar is God dan? En Jezus? Hoe houd ik mijn geloof levend nu ik niet naar de kerk ga? En…

 • geloof,  inspiratie,  Jezus

  Petrus verloochent Jezus

  Vorig jaar zomer, corona hield zich even rustig, was ik te gast in de Oude Abdij voor de Geestelijke Oefeningen. Eerder schreef ik al bericht over deze bijzondere retraite, waar ik meestal vanuit Petrus’ perspectief in gebed ging. In de column over Jaïrus van 17 augustus beschrijf ik hoe zo’n retraite praktisch verloopt. Ik citeer uit mijn dagboek welke gevoelens ik ervaar als deelnemer aan Jezus’ leven en wat dit met mijzelf in het hier-en-nu doet. In de column van 21 september over Getsemane laat ik opnieuw aan de hand van zijn dagboek zien wat de retraite mij brengt. Vandaag keer ik weer terug naar die Geestelijke Oefeningen van juli…

 • inspiratie,  klooster

  bewust werken

  Iedereen die werkt, staat wel eens onder spanning of maakt gehaast nog snel een klus af. Dat is ook geen enkel probleem voor ons lichaam en onze geest. Integendeel: een beetje stress maakt je alert, productief, geïnteresseerd en creatief. Het wordt wel een probleem als de spanning zich ophoopt of een permanent karakter krijgt. Goed beheer van je tijd kan oplossingen bieden: de dag in blokken verdelen, rust inroosteren, één taak tegelijk aanpakken, op vaste tijden mailen, enz. Uiteindelijk zijn dat allemaal uiterlijke hulpmiddelen, hoe belangrijk ze ook zijn. Fundamenteler is het om je bewust te worden van je houding tegenover je werk. Om bewust te werken. De oude kloostertraditie…

 • gebed,  geloof,  inspiratie,  Jezus

  getsemane

  Een van de bekende verhalen uit het Nieuwe Testament is natuurlijk de verloochening van Jezus door Petrus. Jezus kondigt die verloochening aan in Getsemane, de Hof van Olijven of Berg der Olijven in mijn Naardense vertaling. Ik schreef al dat ik bij de Geestelijke Oefeningen in juli vooral bezig ben geweest met Petrus. Welke gemoedsbewegingen gingen door hem heen? Herken ik die in mijzelf? Welke inzichten leverde dit op? Vandaag teksten uit mijn dagboek bij twee passages: Mc 14, 27-31 en Mc 14, 32-42. Marcus 14, 27-31 Ik, Petrus, heb de sterke overtuiging dat ik niet zal struikelen: o, nee hoor, dat zal mij niet overkomen. Verloochenen? Nee hoor, ik…