welkom


Telkens als er iets belangrijks in het klooster te doen is, roept de abt de hele gemeenschap bijeen en vertelt persoonlijk waarover het gaat. Dan luistert hij naar het advies van de broeders, denkt hierover na en doet wat hij het beste acht. Waarom zeggen wij dat iedereen bij die beraadslaging wordt geroepen? Omdat de Heer de verstandigste raad vaak ingeeft aan de jongste. (Regel van St. Benedictus hfdst. 3)


Als er belangrijke onderwerpen te bespreken zijn komt de kloostergemeenschap bijeen in de kapittelzaal. De vergadering wordt “kapittel” genoemd. Vroeger (en misschien nu nog wel?) ook het moment waarop een monnik of novice gestraft werd als hij de fout in gegaan was. Vandaar ons woord: kapittelen. Hier, op deze website, is het kapittel de plek waar je alle blogberichten vindt die ik sinds 2012 heb gepubliceerd.

Bij de andere menu’s vind je informatie over mijn weg als pelgrim in het geloof, die ik graag met je deel. Ze geven jou een beeld van mijn pad, dat in 2014 gemarkeerd werd met mijn doop in het Dominicanenklooster in Huissen. Een belangrijke mijlpaal, maar zeker geen eindpunt. Want geloof is niet een statische toestand die je op zeker moment hebt bereikt. Geloof is een dynamisch proces met vooruitgang en tegenslagen. Geloof is iets wat je gegeven wordt, maar waar je ook moeite voor moet doen om het te voeden. Hopelijk inspireert mijn weg jou om je eigen pelgrimage te starten of te vervolgen. Misschien helpen de bronnen uit de menu’s bovenin daarbij. Ik ga graag met jou op weg.