kloosterdag

Hoe is het om in je eigen huis een hele dag stil te zijn? Met een partner en kinderen? Probeer het uit met mijn oefenboek voor thuismonniken. Ik bied je een handleiding om thuis in je eigen privé-situatie te oefenen in een aantal centrale waarden uit het leven van monniken en monialen (vrouwelijke religieuzen). De kern van de oefening is om 24 uur in stilte te leven en te werken in het ritme van de kloosterlijke getijden. Dit zijn de vaste momenten van de dag, waarop kloosterlingen hun andere bezigheden onderbreken en samenkomen in de kapel om God te loven met gebed en psalmen. Sint Benedictus van Nursia beschreef dit ritme in zijn regel voor monniken in de zesde eeuw. Moderne benedictijnen- of trappistenkloosters hebben het aantal getijden meestal teruggebracht tot zes of zeven, maar Benedictus spreekt van acht momenten.

ontstaan

De kiem van dit oefenboek is gelegd door De Voorde in Laag-Zuthem. Dit centrum bracht programma’s voor persoonlijke en professionele groei op basis van mystieke inzichten en westerse psychologie. Het organiseerde stiltedagen in het ritme van de getijden als onderdeel van vijfdaagse retraites. Ik heb aan veel van die dagen deelgenomen, als retraitant en als gastheer. Maar al snel ben ik ook met enige regelmaat thuis zo’n stiltedag gaan houden. Ik maakte gebruik van het stramien van De Voorde: een etmaal in stilte waarin de acht benedictijnse gebedsmomenten werden afgewisseld met werk, wandelen en rust.

In de loop der jaren heb ik de oorspronkelijke opzet aangepast. Mijn eigen praktische ervaringen thuis hebben tot verschillende veranderingen geleid. Het verblijf als gast in kloosters heeft de vormgeving van de acht getijden beïnvloed. Zo heb ik bv. een psalm toegevoegd aan de gebedsmomenten: die kwamen in de oorspronkelijke opzet niet voor. Op deze manier ontwikkelde zich een oefenboek dat ik de titel Kloosterdag heb gegeven. Het is een praktische bruikbare gids geworden voor iedereen, die ernaar verlangt om thuis gevoed te worden door de rijke traditie van het westerse kloosterleven. Kloosterdag kan je helpen om rust en verstilling in je leven te brengen.

kloosterdag

Het oefenboek Kloosterdag bestaat uit drie delen, waarin ik achtereenvolgens de achtergronden, de voorbereiding en de uitvoering van een stiltedag beschrijf. Je kunt Kloosterdag hieronder downloaden in drie delen (pdf-documenten). Als je beschikt over een iPad dan kun je Kloosterdag bovendien downloaden in de Apple Book Store. Je kunt het dan lezen in de app Boeken. Als je zelf een stiltedag houdt dan zet je de iPad neer bij je meditatieplek en heb je zo de teksten voor de acht gebedsmomenten (deel 3 van het boek) bij de hand. Ik hoop dat deze opzet van een kloosterdag bij jou in vruchtbare aarde valt.