terts

zegening

De terts is een kleine gebedspauze. Het innerlijke gebaar van de terts bestaat uit eenvoudig een paar ogenblikken stilte, waarin je je opent voor de kracht van de Heilige Geest, de kracht van de liefde die het universum voortstuwt. Wees stil en spreek een zegen uit. Wees stil en wees dankbaar. Wees je bewust van de zegeningen, van de geschenken in je leven en deel ze met anderen.

Het gebed tijdens de terts herinnert ons aan de uitstorting van het Heilige Geest met Pinksteren. Wij ervaren dat uitvloeien van de geest als zegening. De zegen die we op dit uur vieren is de levensadem, de levenskracht. Die levenskracht vloeit in ons als een zegen en wil uit ons vloeien als een zegen voor anderen. Dat kan met een vriendelijk woord, een glimlach, een onopvallend welwillend gebaar of door ze in stilte het beste toe te wensen. 

Wees je van die zegen van de levenskracht bewust en geef hem door. Je kunt dit oefenen door op je ademhaling te letten: elke inademing vloeit naar binnen als een zegen en elke uitademing vloeit weer naar buiten als een gedeelde zegen.

Tijdens de terts oefenen we ons in bescheiden, aardse manieren om te dienen en zorg te dragen voor details. Zo kweek je een houding van zorg en tederheid. Bij dit uur horen zowel de levenskracht als de verfijning. Het is een tijdstip om vol enthousiasme de levensvreugde te vieren en ook om tedere zorg aan de dag te leggen. De geest van het universum is zowel energie als zorg.