lauden

het dagen van het licht

De lauden voert ons vanuit de duisternis naar het licht. Tijdens de lauden ontvangen we de nieuwe dag als een geschenk. Elk geschenk biedt de gelegenheid om zich te verblijden en te genieten van het moment. Het leven wordt ons geschonken; elk moment wordt ons geschonken. Het enige passende antwoord is dus dankbaarheid. 

Als je de dankbare vreugde cultiveert, kun je ongeacht de gebeurtenissen gelukkig zijn. Soms begrijpen we dit verkeerd. We denken dat mensen dankbaar zijn omdat ze gelukkig zijn. Maar klopt dat wel? Als je goed kijkt, zul je ontdekken dat mensen gelukkig zijn juist omdat ze dankbaar zijn. Als we dankbaar zijn voor wat ons geschonken wordt, hoe moeilijk en onwelkom dat geschenk ook is, maakt de dankbaarheid zelf ons gelukkig.

Het tegenovergestelde van dankbaarheid is niets waarderen. Zolang we niets waarderen, zullen we nooit het licht zien en zal de werkelijkheid ondoorzichtig blijven. Maar naarmate je toestaat dat de verwondering door je leven stroomt, wordt je leven doorzichtig en vreugdevol.

De lauden is ook het moment dat wat zich in het duistere, verborgen deel van ons leven heeft afgespeeld, aan het licht wordt gebracht. Dit is een positieve vorm van oordelen: geen veroordelen maar het tegemoet treden van de werkelijkheid vol verwondering over de nieuwe dag.

Als je de nieuwe dag als een geschenk begroet, loodst een gevoel van dankbaarheid je door de volgende uren.