sext

bezieling en overtuiging

De sext is het midden van de dag. Het is het uur van bezieling en overtuiging, maar ook van de verleiding tot luiheid en wanhoop. Het is een tijd van innerlijke kracht en kansen, maar ook het uur van crisis. Op dit uur beslis je over het lot van je dag: hernieuw je jouw bezieling en overtuiging of laat je jouw vastberadenheid ondermijnen?

De sext is een moment om stil te zijn en om vrede te bidden midden op de dag. Het is het moment om je niet om je eigen behoeften te bekommeren maar om te kijken wat je buurman nodig heeft. De sext is het moment om je over te geven aan het leven en de levensstroom en te beseffen: “Ik ben geliefd”. Naarmate je meegaat met de levensadem, vind je vrede in je leven. 

De sext wordt dus geassocieerd met de stilte en de vrede van de noen. Maar de sext gaat ook gepaard met crisis en gevaar. Een crisis is een uitscheiding, een uitziften van datgene wat levengevend is en kan blijven bestaan van datgene wat dood is en achtergelaten moet worden. 

Een persoonlijke crisis bevat altijd drie elementen. Eerst krijg je het gevoel dat je zo niet verder kunt, dat je voor een muur staat. Dan krijg je het gevoel dat je iets moet afwerpen om door te kunnen gaan. Het derde en belangrijkste element in dat proces is leiding: leiding door de levenskracht of zegen. Stel je open voor de vraag: “Waar vind ik nu leiding? Wat schenkt mij vreugde in plaats van troosteloosheid?” Een crisis moeten we met vertrouwen tegemoet treden en in vertrouwen afwachten is een waarlijk overtuigende manier van bidden.