getijden: tijd voor de ziel

Het bidden van het koorgebed of de ‘getijden’ is een traditie die teruggaat tot in de eeuwen voor Christus. De joodse gebedscultuur kende al sinds de Babylonische ballingschap het gebruik om ‘s morgens, ‘s avonds en ook vaak ‘s middags bijeen te komen om op het uur van de offers in de tempel van Jeruzalem …

Verder lezen

vigilie

de nachtwake De vigilie is het uur van de duisternis en de stilte. Het is het uur van de nachtwake in het klooster, de tijd om vertrouwd te raken met de duisternis. De vigilie nodigt je uit om de duisternis te vertrouwen in weerwil van de angst die ze oproept. Als je haar tegemoet treedt …

Verder lezen

lauden

het dagen van het licht De lauden voert ons vanuit de duisternis naar het licht. Tijdens de lauden ontvangen we de nieuwe dag als een geschenk. Elk geschenk biedt de gelegenheid om zich te verblijden en te genieten van het moment. Het leven wordt ons geschonken; elk moment wordt ons geschonken. Het enige passende antwoord …

Verder lezen

priem

doelbewuste start Tijdens de priem gaat het erom het dagelijkse werk op een juiste manier en vol overgave te beginnen. Realiseer je dat werk altijd werk voor de gemeenschap is, of je dat nu beseft of niet. Al het werk is met elkaar verweven. Jouw werk is een bijdrage aan de hele gemeenschap. Het is …

Verder lezen

terts

zegening De terts is een kleine gebedspauze. Het innerlijke gebaar van de terts bestaat uit eenvoudig een paar ogenblikken stilte, waarin je je opent voor de kracht van de Heilige Geest, de kracht van de liefde die het universum voortstuwt. Wees stil en spreek een zegen uit. Wees stil en wees dankbaar. Wees je bewust …

Verder lezen