gebed,  geloof

Verdwaald schaap

Soms kom je een psalmtekst tegen die helemaal past bij je eigen situatie van dat moment. Zoals mij vandaag overkwam tijdens mijn middaggebed. In de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde:

Laat mijn aanroep, Heer, tot U naderen:

geef mij, uw woord getrouw, inzicht.

Mijn smeken bereike uw aanschijn:

Maak mij vrij, uw belofte getrouw.

Laat mijn stem een lofzang doen opgaan:

Gij leert mij uw verbondseisen kennen.

Laat mijn lied zingen van uw belofte:

Elk gebod van U houdt het recht in.

Zo zij dan uw hand mij tot hulp:

voor uw opdrachten heb ik gekozen.

Naar uw heil, o Heer, blijf ik verlangen;

uw wet brengt mij in vervoering.

Dat mijn ziel waarlijk leeft en uw lof zingt:

moge uw rechtsorde daartoe mijn hulp zijn.

Soms zwerf ik – een schaap dat verdwaald is.

O, breng Gij uw knecht dan terug:

nimmer liet ik hen los

uw geboden.

Psalm 119 (22)