inspiratie,  klooster

bewust werken

Iedereen die werkt, staat wel eens onder spanning of maakt gehaast nog snel een klus af. Dat is ook geen enkel probleem voor ons lichaam en onze geest. Integendeel: een beetje stress maakt je alert, productief, geïnteresseerd en creatief. Het wordt wel een probleem als de spanning zich ophoopt of een permanent karakter krijgt. Goed beheer van je tijd kan oplossingen bieden: de dag in blokken verdelen, rust inroosteren, één taak tegelijk aanpakken, op vaste tijden mailen, enz. Uiteindelijk zijn dat allemaal uiterlijke hulpmiddelen, hoe belangrijk ze ook zijn. Fundamenteler is het om je bewust te worden van je houding tegenover je werk. Om bewust te werken. De oude kloostertraditie heeft daar veel waardevols over te vertellen.

priem

De priem of prime volgde in het dagritme van de benedictijnen en cisterciënzers een à twee uur na de lauden. Zij markeert het eerste uur, het begin van de werkdag. De priem was een kort gebedsmoment, waarna de arbeid werd verdeeld en iedereen aan het werk ging. Tegenwoordig wordt in vrijwel geen enkel klooster de priem nog als apart gebedsmoment gevierd: ze is versmolten met de lauden tot het ochtendgebed. Toch is het ook voor ons, jachtige westerlingen, heel goed om aan het begin van de werkdag even zo’n stil moment in te lassen. Een moment waarop je stil staat bij de betekenis van werk en hoe jij je werk doet. Wat is jouw grondhouding?

Tijdens de priem gaat het erom jouw dagelijkse werk op een juiste manier en vol overgave te beginnen. Realiseer je dat werk altijd werk voor de gemeenschap is, of je dat nu beseft of niet. Al het werk is met elkaar verweven. Jouw werk is een bijdrage aan de hele gemeenschap. Ga na wie baat heeft bij jouw arbeid. Het is belangrijk om je werk als een uitdaging te zien die je met volle overgave aan gaat en niet als een routineklusje. Werk je alleen om geld te verdienen? Zoek ander werk! Houd van je werk vanwege de bezigheid zelf – doe het omwille van het werk. Werk uit liefde voor degenen van wie je houdt. Liefde is de beste reden voor onze arbeid.

bewust werken

Tijdens de priem krijg je de gelegenheid om je gemoed op orde te brengen en na te denken over wat werkelijk van belang is. Het gaat erom dat je leert gehoorzaam te zijn: liefdevol en aandachtig luisteren naar het woord van God dat ons van moment tot moment bereikt. Met andere woorden: het moment zèlf maakt je duidelijk wat er op dat moment aan de orde is om te doen. En dan is het aan jou om er antwoord op te geven, in actie te komen. Dat is een houding die je de hele werkdag door kunt oefenen. Hol niet van taak naar taak, maar vraag jezelf af wat nu aan de orde is. Ook als je een deadline hebt te halen. Zo leer je bewust werken en blijf je ontspannen bezig.

Neem je tijdens de priem voor om alles uit te voeren op de manier waarop we kinderen leren over te steken: stilstaan, kijken en gaan. Voor een doelbewuste start van de werkdag of een nieuwe taak las je eerst een pauze in. Je staat eerst stil, al is het maar een fractie van een seconde. Het tweede element is kijken. Stilstaan heeft geen zin als je niet kijkt. Kijk eerst naar alle dingen die met een handeling gemoeid zijn. En als laatste moet je dan aan de slag gaan. Stilstaan heeft geen zin als je niet kijkt, en stilstaan en kijken hebben geen zin als je niet aan de slag gaat. Die drie horen samen en op deze manier werk je bewust.