Inspiratie

In mijn bagage als begeleider zitten twee instrumenten die mij in het bijzonder hebben geïnspireerd: de Zelfkennismethode ZKM en Focusing.

Voor mijn begeleidingswerk zijn ook mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en mijn geestelijke pad belangrijk. De spiritualiteit van kloosters is daarbij een continue onderstroom. Sinds enkele jaren zijn daar de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola bij gekomen.

Zelfkennismethode ZKM

_MG_8340
In de jaren '70 ontwikkelden Hubert Hermans, hoogleraar psychologie aan de Radboud-universiteit, en zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, samen de waarderingstheorie en de ZKM: de ZelfKonfrontatieMethode of ZelfKennisMethode.

Focusing

marek-piwnicki-aVJdnf9g2c4-unsplash
De wortels van focusing liggen in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De Amerikaanse filosoof en psycholoog Eugene Gendlin onderzocht bij de beroemde psychotherapeut Carl Rogers, wanneer iemand baat had bij psychotherapie en wanneer niet.

Kloosterspiritualiteit

IMG_0335
Tekst volgt.

Geestelijke oefeningen

_MG_1179(1inter)
De Geestelijke Oefeningen vormen de ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Om geestelijk te groeien moet je oefenen, zoals je ook moet oefenen als je verder wilt komen in een ambacht.

Contact Us Now!

A charitable organization or charity is an organization whose primary objectives are philanthropy and social well-being. The legal definition of a charitable organization varies between countries and in some instances regions of the country