thuismonnik

Na weer een bijzonder inspirerend kloosterbezoek kom je enthousiast thuis. Je neemt je heilig voor die inspiratie een plek te geven in je dagelijkse leven: soberder eten, dagelijks mediteren, de rust en kalmte bewaren… Maar jouw altijd kritische partner geeft tegengas. Wil je net beginnen te mediteren, herinnert hij of zij jou eraan dat het jouw beurt is om de kinderen naar school te brengen. Bovendien moet je naar je werk en zaterdag is er die cruciale voetbalwedstrijd. Voordat je het weet, neemt de dagelijkse routine het over en zit je ‘s avonds weer zappend op de bank.

Herkenbaar? Is het eigenlijk wel mogelijk om de inspiratie uit het klooster vruchtbaar te maken in je eigen leven? Na zo’n twintig jaar kloosterbezoek weet ik inmiddels, hoe lastig het is om die inspiratie vast te houden. En toch: ik heb een vorm gevonden om thuis “monnik te zijn”. Een persoonlijke combinatie van aspecten van het kloosterleven die mijn bestaan met eigen huis, echtgenoot en een baan dagelijks inspireert. Ook jij kunt die inspiratie uit kloosters in je eigen leven integreren.

kloosterinspiratie

Wat maakt een klooster nou inspirerend voor ons buitenstaanders? Veel mensen denken direct aan het vaste dagritme: ora et labora (bid en werk). Die vaste afwisseling van gebedsmomenten, actief zijn en ontspanning zorgt ervoor dat monniken en monialen (zusters) tot rust komen, opener naar anderen worden, maar ook productiever als ze aan het werk zijn. Denk ook aan de stilte die veel kloosters koesteren. Die stilte helpt de bewoners om met aandacht aanwezig te zijn in wat ze doen en voedt hun relatie met God.

Zeer kenmerkend voor het kloosterleven zijn natuurlijk de dagelijkse gebedsmomenten: van 2-3 keer per dag tot 6-7 keer per dag. Dit “goddelijke werk” vormt het wezen van monniken en monialen: zij zijn godzoekers. Ook de typische kloosteractiviteit van de lectio divina gaat over het zoeken van God en met aandacht aanwezig zijn in wat je doet. Je neemt een spirituele tekst om die stil en langzaam met aandacht te lezen. Je “herkauwt” als het ware de tekst. De lectio is omvattender dan dit, maar je proeft wat die tekst (het woord van God) jou op dit moment te zeggen heeft. De lijst met kloosterinspiratie kun je nog veel langer maken. Voldoende stof om ook buiten het klooster geïnspireerd te leven.

pelgrim

In de Grote Van Dale of Van Dale online zul je thuismonnik niet tegenkomen. Het woord viel mij toe toen ik in 2012 begon met bloggen. Mijn blogs weerspiegelden mijn innerlijke reis “Op zoek naar de monnik in mijzelf”. Sindsdien bracht mijn tocht mij niet alleen bij de monnik in mijzelf. Zij voerde langs kloosters en abdijen van benedictijnen en trappisten naar de dominicanen in Huissen. Daar ben ik in 2014 gedoopt en sindsdien ben ik een vrijzinnige rooms-katholiek. Thuismonnik is de naam geworden van mijn weg in het katholieke geloof. Op mijn website vind je nu allerlei informatie over kloosters en over het koorgebed, de zgn. getijden. Het kapittel is de plek waar ik mijn blogs verzamel.

Met het woord “pelgrim” in de ondertitel doe ik recht aan de prachtige ontmoetingen onderweg met steeds andere mensen die hun eigen inspiratie meebrengen. Het verhaal van de pelgrim is de titel van de ‘autobiografie’ van Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus↪: de jezuïeten. Zijn levensverhaal is uit zijn eigen mond opgetekend door zijn medebroeders. Zij voltooiden het boekje een jaar voor Ignatius’ dood in 1556. Mijn pelgrimstocht in het geloof heeft mij via de dominicanen bij de jezuïeten en hun Geestelijke Oefeningen↪ gebracht. En zo gaat mijn tocht voort, thans (2024) als novice bij de Cisterciënzergroep Sion↪. Uitgebreidere verhalen over mijn geloofsweg als thuismonnik en pelgrim vind je op de pagina’s hierna. Ik schrijf in de tegenwoordige tijd, alsof het nu aan het gebeuren is. Ook de inhoud van de blogs van het kapittel weerspiegelen mijn ontwikkeling. Veel leesplezier.

Naar de eerste jaren…