thuismonnik

Na weer een bijzonder inspirerend kloosterbezoek kom je enthousiast thuis. Je neemt je heilig voor die inspiratie een plek te geven in je dagelijkse leven: soberder eten, dagelijks mediteren, de rust en kalmte bewaren… Maar jouw altijd kritische partner geeft tegengas. Wil je net beginnen te mediteren, herinnert hij of zij jou eraan dat het jouw beurt is om de kinderen naar school te brengen. Bovendien moet je naar je werk en zaterdag is er die cruciale voetbalwedstrijd. Voordat je het weet, neemt de dagelijkse routine het over en zit je ‘s avonds weer zappend op de bank.

Herkenbaar? Is het eigenlijk wel mogelijk om de inspiratie uit het klooster vruchtbaar te maken in je eigen leven? Na zo’n twintig jaar kloosterbezoek weet ik inmiddels, hoe lastig het is om die inspiratie vast te houden. En toch: ik heb een vorm gevonden om thuis “monnik te zijn”. Een persoonlijke combinatie van aspecten van het kloosterleven die mijn bestaan met eigen huis, echtgenoot en een baan dagelijks inspireert. Ook jij kunt die inspiratie uit kloosters in je eigen leven integreren.

kloosterinspiratie

Wat maakt een klooster nou inspirerend voor ons buitenstaanders? Veel mensen denken direct aan het vaste dagritme: ora et labora (bid en werk). Die vaste afwisseling van gebedsmomenten, actief zijn en ontspanning zorgt ervoor dat monniken en monialen (zusters) tot rust komen, opener naar anderen worden, maar ook productiever als ze aan het werk zijn. Denk ook aan de stilte die veel kloosters koesteren. Die stilte helpt de bewoners om met aandacht aanwezig te zijn in wat ze doen en voedt hun relatie met God.

Zeer kenmerkend voor het kloosterleven zijn natuurlijk de dagelijkse gebedsmomenten: van 2-3 keer per dag tot 6-7 keer per dag. Dit “goddelijke werk” vormt het wezen van monniken en monialen: zij zijn godzoekers. Ook de typische kloosteractiviteit van de lectio divina gaat over het zoeken van God en met aandacht aanwezig zijn in wat je doet. Je neemt een spirituele tekst om die stil en langzaam met aandacht te lezen. Je “herkauwt” als het ware de tekst. De lectio is omvattender dan dit, maar je proeft als het ware de betekenis van een tekst onder de woorden die je leest. De lijst met kloosterinspiratie kun je nog veel langer maken. Voldoende stof om ook buiten het klooster geïnspireerd te leven.

tegenkrachten

“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.” Dit citaat uit een gedicht van Willem Elsschot over een aftakelend huwelijk beschrijft mooi allerlei externe tegenkrachten. Jengelende kinderen, een irritante baas en dagelijkse files maken duidelijk, dat de discrepantie tussen het leven in een rijtjeshuis in de stad en het leven in een klooster groot is. Maar er zijn ook interne tegenkrachten, die het niet zo simpel maken om die inspirerende aspecten van het kloosterleven te integreren in je dagelijkse leven. Het kloosterleven met zijn vaste ritme vraagt om discipline. Je gaat er ook naar de kerk als je met het verkeerde been uit bed bent gestapt en je draait je niet nog even om als je slecht geslapen hebt. Kun jij dat opbrengen in je dagelijkse leven? Kloosterlingen zijn gelovige mensen; wat als jij dat niet bent? En dan die kloosterlijke stilte tijdens de maaltijden: wat vind je partner daarvan? En jijzelf? Kan je überhaupt wel een tijd achtereen stil zijn zonder je ongemakkelijk te gaan voelen of gespannen te worden?

thuismonnik

In de Grote Van Dale of Van Dale online zul je thuismonnik niet tegenkomen. Het is een mooi woord dat mij inviel toen ik in 2012 begon met bloggen. “Op zoek naar de monnik in mijzelf” zoals de ondertitel toen luidde. Inmiddels ben ik minder op zoek naar de monnik in mijzelf. thuismonnik is de naam geworden die ik aan mijn weg in het katholieke geloof geef: mijn persoonlijke pelgrimstocht. Op deze website deel ik mijn pelgrimstocht met de wereld.

Elders op de website vind je allerlei informatie over kloosters. In het kapittel verzamel ik mijn blogs en ik heb een aanbod aan materiaal en begeleiding voor medezoekers zoals jij. Mijn zelfportret beschrijft hoe ik als mens door mijn zoektocht gevormd ben, hoe mijn loopbaan verlopen is en hoe ik katholiek werd. Op de pagina’s hierna tenslotte beschrijf ik de ups en downs van thuismonnik, chronologisch van het begin in januari 2012 t/m nu: augustus 2021. Ik schrijf in de tegenwoordige tijd, alsof het nu aan het gebeuren is. Veel leesplezier met het verhaal van God met zomaar een Nederlander.

Naar de eerste jaren…