de eerste jaren

Mijn zoektocht naar “de monnik in mijzelf” richt zich allereerst op uiterlijke kenmerken van het monastieke leven zoals het getijdengebed. Ik probeer om een kloosterritme in mijn eigen leven in te bouwen, wat met wisselend succes ook lukt. Soms filosofeer ik in een blog over monastieke waarden zoals eenvoud. En ik beschrijf mijn geloofsontwikkeling. Zo zijn er verhalen over mijn mystieke ervaring in 2006, over Jesus the Forgiving Victim van de RK priester James Alison en over mijn doop. Ik schrijf over kerk-zijn en over de vraag of ik mij zal aansluiten bij de Dominicaanse Lekenbeweging (DLN).

April 2014 wordt een hoogtepunt op mijn geloofsweg: mijn doop in het Dominicanenklooster Huissen↪. Deze open, tolerante en oecumenisch georiënteerde gemeenschap is helemaal mijn plek binnen de katholieke kerk geworden. In mijn geloof voel ik mij als homoseksuele man gesteund door de theologie van James Alison↪. Een vormingsjaar bij de DLN als voorbereiding op toetreding tot de orde der dominicanen vind ik een logisch vervolg op mijn doop. Toch besluit ik na dat jaar om mij niet via professie met de dominicaanse beweging te verbinden. In mijn blog van 2 mei 2015 beschrijf ik mijn jaar bij de DLN en de keuze om geen professie te doen.

thuismonnik droogt op

Ik word dus geen lekendominicaan en leef en werk een regulier leven. Thuis leid ik mijn gebedsleven en ik schrijf mij in bij de Heilige Norbertusparochie↪ in Oost-Groningen. Een regelmatige kerkganger ben ik niet, maar ik ben wel blij dat ik zo dichtbij naar de kerk kan. Helaas ontbreekt een klooster in mijn omgeving op het museumklooster in Ter Apel↪ na (een klooster van de Kruisheren↪). Naast mijn werk word ik weer actief voor De Wandelmaat↪, het bureau voor kloosterwandelingen, waarvan ik de administratieve spil word. Ook blijf ik een regelmatige bezoeker van het Dominicanenklooster in Huissen. Maar de inspiratie voor het schrijven van blogs droogt op: mijn zoektocht lijkt ten einde. Op 2 januari 2017 schrijf ik mijn laatste blog. Daarna verhuis ik website en weblog als archief naar een ander plekje op internet. Thuismonnik lijkt voorbij te zijn.

Lees verder…