kapitteltje

Het kapittel is de wekelijkse bijeenkomst in een klooster, waar de hele gemeenschap bijeen komt om de kwesties te bespreken die van belang zijn. Ook monniken die in de fout gingen, werden (worden??) op het kapittel bevraagd en bestraft. Ons woord “kapittelen” is hiervan afgeleid. Op deze website is het kapittel de verzamelplek voor mijn blogs en jullie reacties. Een citaat uit de Regel van Sint-Benedictus (hoofdstuk 3) bood mij deze prachtige metafoor. Ik nodig je uit om te reageren en deel te nemen aan het kapittel.

Telkens als er iets belangrijks in het klooster te doen is, roept de abt de hele gemeenschap bijeen en vertelt persoonlijk waarover het gaat. Dan luistert hij naar het advies van de broeders, denkt hierover na en doet wat hij het beste acht. Waarom zeggen wij dat iedereen bij die beraadslaging wordt geroepen? Omdat de Heer de verstandigste raad vaak ingeeft aan de jongste.